Banner Top
Log In

GOREVIMIZ

RCA, KobiSector Dergisi’nin görevi üretim işkolu ile bu işkolunu tamamlayan, dağıtım ve satış kesimlerinin etkinliklerini bu etkinliklerin ülke ekonomisi üzerindeki parasal ve toplumsal etkilerini ve bu etkilerin yarattığı bilgileri dürüst ve ilkeli olarak, kaynağından derlemektir.

Bilgi ile işlemek ve arı Türkçe ile yazılı hale getirip, gerekli hallerde yorum ve değerlendirme ile destekleyerek okuyucuya sunmaktır.

Böylelikle görgü ve becerilerini gelişmesine katkı sağlamak, ulusal çıkarları öncelikli kabul ederek, diğer ülkelerdeki benzeş iş kolları ile ilişki geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Bilimsel çalışmaların genelde tüm işkollarının ve bunları oluşturan kesimlerin benimsenmesi için özendirici olmak ve böylelikle kamuoyu oluşmasına ve insanlığın konfor içinde yaşaması için tekniğin gelişmesine destek vermektir.

RCA, KobiSector dergisi yöneticilerin asli görevi ise, işletgenin ve bünyesindeki yayınların içerik yönünden bağımsızlığını korumak ve memurları ile işçilerine sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlayacak para sunmak ve işletgenin, pay sahiplerine en yüksek kazancı sağlayacak yöntemle yönetmektir.

İstanbul

Banner 468 x 60 px