Banner Top
Log In

İlkel kafaların Darwin’i engelleme girişimi sürüyor.

Oda TV’den Şıvan Okçuoğlu’nun haberine göre Türkiye, eğitim sisteminden evrim konusunun çıkarılmasını tartışırken, günümüzde artık bilimsel bir gerçek olarak kabul edilen ve çeşitli deneylerle ispat olunan evrimin inkarının eğitim sistemiyle kısıtlı olmadığını gösteren bir gelişme yaşandı. Doç. Dr. Sultan Tarlacı’nın ‘Mağaradan Mars’a – Bir Varoluş Hikayesi’ adlı eserinin tanıtımları yayınlanmak istenince, içeriğinde evrim, varoluş vb konuların geçmesi nedeniyle kitabın metro billboardlarında tanıtılmasının istenmediğine dair bir ret yanıtı yazara ulaştırıldı.

Destek yayınları tarafından 20 Ocak 2017 günü yazara gönderilen bir e-posta’da şu kısa açıklama yeralıyor: ”Sultan bey merhabalar, Metrolardan geri dönüş yaptılar Evrim, Varoluş vs. kelimelerinden dolayı ilanı asamayacaklarını belirttiler. Bizde şu an beklemedeyiz, haber vermek istedim size. Kolaylıklar ”

ODATV’YE KONUŞTU

Odatv’ye açıklamada bulunan Tarlacı, kitabında din karşıtlığına dair bir unsur bulunmadığını, bilakis inanç ve bilimsel gerçekler arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. Sultan Tarlacı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

”Öncelikle kitabın yazarı olarak bana da bu bildirimler yapıldı ve reklamların konulmaması gerekçesini çok yüzeysel bir değerlendirme olarak gördüğümü belirtmek isterim. Bunun nedeni olarak da Mağaradan Mars’a kitabım tam olarak, sizin kabul etmeme gerekçenizin aksine, aslında Müslümanın evrime bakışını İslam dininin esas kaynağı ile bütünleştiren bir temel olarak yazılmıştır.

Kitabımın son bölümü de zaten bu konu üzerinedir. Bunu anlamanızın yolu da kitabın son bölümünü okumanızdır. Hepimizin kafası karışık ve bence bu kabul etmeme ile anladığıma göre sizin de karışık. Hiç bir şekilde ayrıştırıcı bir dil kitapta yok ve tamamen farkındalık arttırıcı bir dille yazılmıştır. Bu kitap tamamen bizim dini anlayışımızla bilimi birleştiren bir kitaptır ve bu nedenle sanırım MEB okunduğunda tavsiye edilen kitaplar arasına bile girebilir düşüncesindeyim.

 

Aynı zamanda reklamın hazırlanan örneğinde gördüğünüz üzere “inançla bilgi arasında kopan köprüleri düzeltmek için ele alınmıştır. Bu kitapta geçen Adem ve Havva isimlerinin de dinsel karakterlerle ilgisi hemen hemen saygı çerçevesinde vardır ama esas olarak da bilimsel Adem ve Havva diyen geçen genetik soylardır. Yolcular neden olumsuz tepki versin? Verse de bir bilgi kaynağından mahrum bırakmak eksiklik değil midir? Zaten bu reklama gözleri ilişecek olanlar, yaratılış ve o konularda soru soran gençler olacaktır. Dolayısı ile neden yolcular olumsuz tepki versin ki? Tüm yolcular turnikelerden geçerken “evrim karşıtı” geçişine mi izin verilmektedir.

İnsanları heterojen ve farklı olarak görmüyor muyuz? Yazarı olarak “metrolarda gösterime izin verilmedi” diye twitterdda paylaştığımda insanların olumsuz bakışlarının daha az mı olduğunu düşünüyorsunuz? Bu reklamın yayınlanmaması sanırım daha olumsuz ve gereksiz tartışmalar yaratacaktır. Her fikre açık olmak lazım. İnsanlara her fikre ulaşma yollarını da sunmak lazımdır. Lütfen, isterseniz kitaptan bir örnek gönderelim. Son bölümünü okuyunuz. Sizlerde bu reklamları yayınlayarak tepki almaktan korkmak yarine kanımca “bilgiye ulaşmada sınır konmamalı” gibi savunma yolları geliştirmelisiniz. Müslümanların, “bağnaz” olduğu şeklindeki tutumları değiştirmek için de bir adım da siz atın. Çünkü aynı yerden olaya baktığımızı kitabın içini okuduğunuzda anlayacaksınız.

Okumaya zamanım yok derseniz, o zaman yazarı olarak da aşağıdaki son röportajı dikkatinize sunmak isterim. Teşekkürler.

Öncelikle kitabın adından başlayalım. Neden Mağaradan Mars’a? Evrim teorisini anlatan bir kitap için daha çok kültürel bir kesiti anlatan kitap adı değil mi? Kitabın adı konusunda çok düşündüm ve yayıncımızla da çok düşündük. İçeriği en güzel anlatabilecek isim hep tercih etmişimdir. Ancak yayıncım ve ekibi bu ismi uygun gördü. Benle de paylaştıklarında çok hoşuma gitti. Mağara ve Mars yan yana bize çok şeyler anlatır.

“OKU MESAJINI TOPLUM ANLAMADI”

Öncelikle bu kitap evrim konusunda çok farklı bir bakışla yazılan bir kitaptır. İslam’ın kutsal kitabının inen ilk ayeti, Hira mağarasında Peygambere ulaşmış ve O’na “Oku!” emriyle başlamıştır. Oysaki bu dinin mensupları, sadece belli dini duygusal baskılar nedeni ile evrim teorisini reddetmekte veya da umursamamaktalar. Hatta hatta son günlerde okullarda evrim teorisi dersleri ile ilgili tartışmalar da görmekteyiz. Hira mağarasında başlayan vahyin ilk kelimelerini bu toplum tam olarak anlamadı. Bu nedenle kitabın Mağaradan Mars’a adı bir şekilde buna da gönderme. Diğer bir göndermesi de insanı insan yapan en üst değer sanattır ve ilk ve en güzel sanat eserleri Fransa ve İspanya’daki mağaraların derinliklerinde duvar resimleri olarak kendini göstermiştir. İnsanın evrimsel en ileri aşaması ise bilimsel bilgi üretimidir. Bunun da şimdilik evrene uzandığı yerler çok ise de Mars göndermesi de İslam toplumu olarak bilime uzak kaldığımızı da vurgulamak için iyi oldu.

Bu ülkede evrim teorisi neden bir sorun olarak eğitim sisteminde tartışılıyor? Bu tamamen duygusal nedenli bence. İnsan maymundan gelemez duygusallığı. Zaten evrim teorisi böyle bir şey savunmuyor. Diğer yandan evrimin bilimsel teorisi ile Müslümanlar arasında hiçbir çatışmanın olmaması lazımdır. Ama var. Evrime inanç konusu bilimin geneline bakıldığında gerçekten en üst sırada yer alır. Gazeteler, TV programlarında evrim tartışmalarına rastlamak sıradan bir şey olarak günlük yaşamımıza girmiştir. Aynı tartışmalar akademik ortamlarda ve üniversitelerin çatısı altında, ülkelerin bilimsel politikasını belirleyen kurumlarında ve dini otoriteler içerisinde, Diyanet ve Papalık, tartışmalar değişik şekillerde yapılmaktadır. Sonuçları da bir şekilde basın üzerinden halka ulaşmaktadır.

Öğretmenler okullarda konuyu nasıl anlatacaklarını bilememektedirler. Biyoloji öğretmenleri suya sabuna dokunmadan, dini inançları zedeler diye konuyu yumuşak geçmektedirler. Din dersi öğretmenleri ise biyoloji öğretimi ile çatışmamak için de kılı kırk yaran sözlerle çocuklara canlılığın nasıl başlamış ve türemiş olabileceğini anlatmaya çalışmaktadırlar. Burada ne din ne de biyoloji öğretmenlerini yermek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Ancak içinde bulunduğumuz durumun tespiti budur. Ancak bu çatışmanın üniversitelerin biyoloji bölümün de olması hayli ilginçtir.

Üniversitenin adı önemli değil ancak biyoloji bölümüne kabul edilmiş olan öğrenciler olduğunun bilinmesi gerekir. Biyoloji bir bilim olarak ilgisi canlı bilimi ve canlılığın oluşudur. Canlılığın oluşunun bilimdeki karşılığı da evrim teorisidir. Evrim teorisi derken tamamen tarafsız, ideolojik ve materyalist bakışı bir yana bırakarak, bir saf bilgiyi kastederek ifade ettiğimi belirtmek isterim. Biyoloji bölümü öğrencilerinin sadece yarısından azının biyolojik evrimin olduğuna inanması ve ilgili bölümde uzmanlık kazanmak için girmeleri ilginç bir paradokstur. Evrimi kabul etmeyen kişilerin oranı kararsızlar (şüphe mantıklı karşılanabilir) ile ele alındığında ciddi seviyede yüksektir.

Bu durumun temel nedeni ülkemizdeki eğitim sistemindeki eğitmenlerin kafa karışıklığının öğrencilere de yansımasıdır. Sadece eğitmenlerin değil toplumun ve ailelerin de kafa karışıklığının göstergesidir. Birçok evrim kitabı yazıldı. Neredeyse her ay TV’lerde evrim konusunda tartışma programları oluyor. Sizin kitabınızın diğer evrim kitaplarından farkı nedir? özgün olan bir şey var mı kitabınız da? Var, hem de çok. Ben bunu bu kitabı okuyan birçok “beyin yanacak ve su ısıtacak” şekilde tanımlamak istiyorum.

Birçok evrim kitabı var. Popüler bilim ve akademik. Ama bu kitabımın kendi içinde bir sıra düzeni var. Öncelikle kitapta bir şeylere neden inandığımızı konu edindim. Hangi bilgi ile inanıyoruz. Sonraki bölümde ise evrim teorisinin neden dini inançla çatıştırıldığını, evet çatıştığını değil çatıştırıldığını ele aldım. Özellikle ülkemizde bir dini grup bu konuyu epey ciddi ele almakta ve ansiklopediler ücretsiz dağıtmaktadır. Oysaki evrimin İslamiyet’le hiçbir sorunu yoktur ve evrim tam olarak Hristiyanlıkla çatışma altındadır. Diğer yandan da evrim teorisini kullanarak Tanrı inancını ortadan kaldırmaya veya yanlışlamaya çalışan bilim cüppesini giymiş kafasızlar da var. Oysa her iki durum Tanrı inancı ve evrim teorisi birbirini ortadan kaldıracak şeyler değildir. Daha sonra evrende zaman konusunu içinde yaşadığımız bizler için ve zamanın dışında bulunan Tanrı açısından ele aldım. Buna Tanrı dersiniz veya yaratıcı dersiniz. Fark etmez. Zamanın bizler için ve evrende yaratılanlara dahil olmayan Tanrı için farklı anlamları olduğunu göstermeye çalıştım. Sonraki bölümde ise evren oluşun büyük patlama teorisini ele alarak basamaklı oluşun bu evrende zorunlu olduğunu, Tanrının başlangıç seçtiği öncesi kuralları, bizim mekânsal 3-boyutlu evrenimizde başka şekilde yaratılışın imkânsız olduğunu ortaya koydum.

“TANRI ZORUNLU OLMAMALI”

Tabi bu sonsuz yaratma şekli olan Tanrı için zaman içindeki olanlar açısından bir zorunluluk olarak gözükmekte yoksa Tanrı zorunlu olmamalıdır. Bu konudan sonra da okuyuculara evrim teorisinin gerçeğinin ne olduğunu, sınırlılıklarını ve yaratılışın evrimsel mükemmelliğinden bahsettim. Yani Tanrı bir şekilde sanki evrim teorisini sürekli ve çeşitli yaratma için seçmiş gözükmektedir. En son olarak da Kur’an’ın evrim teorisini yanlışlamadığı ve hatta hatta evrim teorisinde öne sürülen oluş öyküsündeki gibi ortaya çıktığımızı gösteren birçok ayet olduğunu kelime kökleri ile ortaya koydum. Yani bu kitabın iddiası evrimle dini inancın yan yana barışık olabileceği?

Evet esas iddiası aynen budur. Bu açıdan evrim teorisini kullanıp ateizm savunusu yapmaya çalışanlara fena etki yapacak ve yöntemlerinin ne kadar saçma, bilimdışı ve ideolojik olduklarını anlayacaklar. Dediğim gibi kafaları ve beyinleri fena ısınacak. Isınan kafadan hiçbir zarar gelmez. Çalışan beyin ışıldar. Ya evrim teorisini dini inançlarla reddeden, karşı çıkan İslam geleneğine sahip çıkanlar? Onlarla ilgili nasıl bir etkisi olacak? Şu kesin bence. Lami cimi yok. Evrim diye bir şey var. Evet evrim teorisinin eksikleri çok ama bu evrende kesin olarak anında, anda, lahzada yaratma diye bir şey yok ve olamaz. Tanrı bu evrene öyle bir kural koymamış. Bu evrenin fizik kuralları gereği basamaklı ve ardışık oluş zorunlu gözükmekte. Bu kitap birincil olarak İslam dinine mensup ve vahyine inanan, ama kendi içinde “evrim mi Tanrı mı?” şeklinde çatışma içinde kalan gençlerdir. Hatta akademisyenler, din adamlarıdır.

Bildiğiniz üzere ülkemizde “hoca” olan birisi ömrünü evrime karşı çıkmakla geçirmiş. Yurt dışına bile ücretsiz evrim kitapları dağıtıyor. Gençleri etkileyip evrimi daha doğrusu bilimin evrimini yerden yere vurduğunu sanıyor. Bunu da dini kaynaklardan yola çıkarak yapıyor. Oysa ki Kur’an kesinlikle “evrimle yaratmadım” demiyor. Bilakis evrimle yarattığını birçok kez değişik şekillerde söylüyor. Ki geleneksel İslam’ın da evrimle bir çatışması olmadı. Evrimle çatışma, Darwinizmin ideoloji olarak kullanılması ile başladı. Bu açıdan bu kitabı okuyan ve evrime inanmayan Müslümanların beyinleri daha fazla ısınacak ve hatta su kaynatacak.

Bunu tamamen boş sözlerle değil, Mağaradan Mars’a kitabımda görecekleri gibi dini bilgisel temelle yapacaklar. Bunun için çok geniş bir kaynak araştırması yaptım ve geleneksel tefsirciliği de bir yandan eleştirdim. Kitabın sonunda çok berrak bir bilgi, akla ve inanca ulaşacaklardır. Özellikle gençlerin, öğretmenlerin ve hatta politikacıların bu kitabı okumasını istiyorum. Sonuçta görecekleri şu olacak, Allah ya da o muhteşem güç evrimsel yöntemi muhteşem sanatını ve yaratılıştaki çeşitliliğini sürekli kılmak için de seçmiş olabilir ki öyle de gözükmektedir. Kitabın esas iddiası zaten budur.

Tanrının muhteşem sanatını bu evrende ortaya koyma yolu evrimdir. En azından içinde yaşadığımız evrim için bu böyledir. Bu kitapla, okuyucularıma içine hapsedildikleri mağaradan çıkıp Mars’a ulaşmalarını vaat ediyorum.

Tagged under

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul

Banner 468 x 60 px