Banner Top
Log In

Tosgeb İç Anadolu’da örgütlendi.

İç Anadolu bölgesindeki solucan gübresi üreticileri ‘Tosgeb İç Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’ adı altında bir sivil toplum örgütü kurdular. 7 Ağustos 2018 günü Kayseri Melikgazi’de ki Ommer Hotel’de bir araya gelen üreticiler derneğin kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra saat 23:00 civarında otelden ayrıldılar.

Öğrendiğimize kurultay dolayısıyla Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri derneği başkanı Rasim Aydın’da Kayseri’ye gelmiş, Kayseri’deki kurultayın sponsorluğunu ise Solucan gübresi iş kesiminde EMOSAS markası altında kısa süre önce girişim yapan Orhan Karslıoğlu ve F&M Gübre ile Osmanlı Gübre üstlenmiş. Derneğin merkezi Kayseri’de olmakla birlikte bölgeyi kapsayan tüm illerde örgütlenecek. Tarımvizyon dergisinde yeralan bir habere göre Tosgeb İç Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Muammer Baktır derneğin kuruluşu dolayısıyla Tarımvizyon Dergisine şunları söyledi.

“Tarım alanlarımız çoraklaştı ve verim alınamıyor. Tarımsal üretim için %4 organik maddeye sahip olması gereken tarım alanlarının kimyasal gübrenin yan etkileri ile organik değer bakımından %1,5 ile 0,080 arasına kadar gerilediği tartışılıyor. Bunun pek çok etkeni var. Kimyasal gübre bu yıkımın baş oyuncusu, Hastalıklar artış gösteriyor. Gıdalarımız artık eski tadında değil, Bizler bu sorunun çözümü için birkaç yıldan beri çareler arıyorduk, Bu sorunu ortadan kaldırmak için Solucan gübresi üretiminin bir seçenek olduğunu düşündük. Her üreticinin büyük devasa tesis kurabilmesine olanak yok. Bizde bu duruma bakarak işbirliği geliştirmenin gereğine inandık. Geçmiş yıllarda başlattığımız bir girişim vardı. Küçük miktarlarda üretim yapmak yerine bu küçük üreticileri bir şirket çatısı altında bir araya getirmek. Bunun daha hızlı ilerleme sağlayacağını düşünüyoruz. Ancak sorun bununla bitmiyor. Bölgemizde pek çok üreticinin de bir yol göstericiye ihtiyacı var. İşe başlamış ancak çıkış yolu bulamıyor. Güçlerimizi birleştirmemiz ve beraber hareket etmemiz gerekli.

Bu kapsamda Tosgeb derneğinin iş kesimimize yönelik çalışmaları bizi de heyecanlandırdı.

Tosgeb bu işe el atana kadar ilerleme sıfır noktasındaydı. 2017 yılının başında ilk Tosgeb Derneği İstanbul’da kurulduğunda bu kadar hızlı yol alınacağını bizde düşünmemiştik. Ancak bir yıl içinde pek çok bilinmez konu açıklığa kavuştu ve ürünümüzün adı yasallaştı. Geçen şubat ayında yayınlanan yönetmelik bizim varlığımızı yasal hale getirdi. Solucan gübresinin hangi koşullarda üretileceğinin tanımlanması çok önemli.

Her şeyi sıfırdan kurmak yerine Tosgeb’in bu deneyim ve çabasını İç Anadolu’ya taşımak için istekli olduk. Zaten ülkemiz sathında etkili olan Tosgeb –Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri derneğinin bu bölgede bir şubesi olmak için yola çıktık. Ancak arkadaşlarımızdan cesaret göstermesiyle şube olmak yerine Doğrudan Tosgeb İç Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’ni kurmaya karar verdik” dedi. Tosgeb adı altında Türkiye Solucan Gübresi üreticilerini ilk örgütleyen   ve aynı zamanda Kurucu başkan Rasim Aydın ile iletişim kurduk. Derneğe üye olarak katıldık. Bundan böyle hem İstanbul’daki derneğe üyeliğimiz devam ederken kendi bölgemizdeki üreticiler için de biz bir ışık yakmaya çalışacağız” dedi.

Baktır derneğin kurumsal amacını ise şu sözlerle ifade etti. İç Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’ TOSGEB olarak İstanbul’da 2017 yılında kurulmuş olan Türkiye Solucan Gübresi üreticileri derneği Tosgeb’in ana amacını ve görevini bir anlamda bizde üstlenmiş olduk. Amacımızı şu biçimde tanımlıyoruz. Yeryüzünde canlının yaşamı toprağın verimliliği üzerine yapılanmıştır. Tüketicinin her zaman aynı ürünü aynı kalitede talep etmek doğal hakkıdır. Bunu sağlamak için üretimde standart oluşturmak gerekir. Üretimde standart ise ancak bilginin pasif kullanıcısı değil, bilginin etkin üreticisi olmakla sağlanabilir. Ulusal kaynakların ekonomiye kazandırılması birincil öneme sahiptir. Sağlıklı gıda bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetiştirmenin temel dayanağıdır. Vatanın sürekliliği ulusal kaynakların verimli kullanılmasına dayalı ekonomi ve gıda güvenliğine sahip güçlü nesillerle sağlanabilir.”

Merkezi İstanbul’da olan Tosgeb –Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Kurucu Genel başkanı Rasim Aydın ise İç Anadolu bölgesi derneğinin kuruluşu ile ilgili haberimize şu katkıyı yaptı.

“Türkiye olarak gübrede ne yazık ki dışa bağımlıyız. Hükümetin verilerine göre bu bağımlılık %92 oranındadır. Cumhurbaşkanımız da 4 gün önce ulusa seslenişinde dile getirdi. ––Bu azotun yıkıcı etkisinden kurtulmalıyız topraklarımıza sahip çıkmalıyız ––diye. Bizler bu aşamada önemli bir sorumluluk aldık. Solucan gübresinin akıbetinin diğer organik gübreler gibi olmasını istemiyoruz. Bunu ancak iş kesimimizi bir ses haline getirebilirsek ve ülkemizin tüm sathında örgütleyebilirsek başarabiliriz.

Biz ilk kurulan Tosgeb derneği olarak biri merkez çatı dernek olmak üzere İç Anadolu ile birlikte 4 bölgemizde de örgütlenmiş olduk. Diğer üç bölgemiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örgütlenmekte ki amacımız solucan satışına yönelik bir Pazar oluştu ve bu alanda nitelikli niteliksiz onlarca insan şirketi bile olmadan alım satım yapıyor ve bu satıcılar işe yeni girmek isteyen alıcıları yanıltıyorlar. Olayı sanki bir gecede zengin olunacakmış gibi sunuyorlar.

Böyle olunca solucanı satın alan ya satın aldığı miktarla ilgili dolandırıldığını beyan ederek bize başvuruyor, yada şimdi ben bu solucanlarla nasıl gübre üreteceğim diye kıvranıyor.

Çünkü satıcı başlangıçta sen üret , senin ürettiğini ben satın alacağım diyerek alıcıyı yanıltıyor. Satıştan sonra ortada kimse yok. Tabi biz yargı değiliz. Bunu çözemeyiz. Ancak bilinçli bir kesim oluşturup henüz suç işlenmeden önleyici olursak daha iyi sonuç alacağız. Olayın ikinci boyutu ise, iş kesimimizin karşılaştığı sorunları kamu yönetiminin önüne tek ses olarak ulaştırmak ve hemen çözümünü sağlamak. Aksi halde her kafadan bir ses çıkarsa hiçbir sorun çözülmeyecektir. Hiçbir kamu memuru kendi içinde birlik sağlayamamış bir iş kesiminin sorunlarını çözmede istekli olmaz.

Zaten yeteri derecede üzerinde tartışılmamış sorunlar için hiç kimse bir çözüm üretemez. Biz sürekli yerinde tırmalayan bir iş kesimi olmak istemiyoruz. İlerleyen bir kesim olacağız.Bunun için elimizdeki olanakları seferber edeceğiz, yetmediği yerde kamu yönetiminin sağlayacağı teşvikleri de sonuna kadar iş kesimimize çekmemiz gerekiyor.

Bir ülkenin en büyük gücü para gibi görünse de aslında insan kaynağı ve girişimci cesaretidir. Şu anda halkımız gerekli özveriyi gösterdi ve bu işi yapmaya talip olduğunu çabası ile ortaya koydu. Şimdi sıra hükümette. Önceki yıl gübre hammaddesi için dışarıya ödenen rakam belli. 1,5 milyar dolar civarında dolardaki yükselişi dikkate alırsak önceki yılın tutarı 5’e katladı. Bu parayı nereden bulacağız. Solucan gübresi öyle mi, kendi sığırlarımızın boku ile kendi evimizden çıkardığımız organik nitelikli meyve ve sebze atıklarını birleştirip, çürütüp solucana besin olarak verip, solucan tarafından dışkılanan boku ise işleyerek gübreye dönüştüreceğiz, hiç kimseye muhtaç değiliz.

Hem de kendi kaynağımızdan hammadde sağlayacağız. Hem de Dolar yükselmiş yükselmemiş çiftçimizi ilgilendirmeyecek. Tarımdaki en büyük gider gübre ve koruyucu ilaçlar. Solucan gübresi bu sorunları tek başına çözebilecek güçtedir. Bugünkü toprak değerlerimiz mineral gübreyi belli bir oranda halen kullanmamız gerektiğini söylüyor ancak tarım alanlarımızı organik madde yönünden tekrar %4 ler seviyesine çıkarırsak, artık kimyasal gübreye hiç ihtiyaç duymayacağımızı düşünüyoruz.

Bugün için üretim miktarımız yok denecek kadar az. Bunu geliştirmemiz ve çiftçiyi de özendirmemiz gerekiyor. Böylelikle organik gıda üretiminin temelini atmış olacağız. Bu gübreyi üretme bilgisine artık sahibiz, o halde halkımız neden sağlıksız gıda yesin, ve yine neden 1,5 milyar dolarını yabancılara ödesin.

Girişimciler; ihtiyaç duydukları bilginin ortak bir anlayışla üretilmesini, Bu bilginin yaygın kullanımının sağlanmasını istiyorlar. Tosgeb İç Anadolu bölgesi olarak bu eksikliği gidermeye çalışacağız. Çağdaş tesisleşmede teşvik olanaklarının geliştirilerek kullanılması ve elde edilecek nitelikli organik solucan gübresi ile çoraklaşmadan dolayı üretim gücünü kaybeden çiftçinin bilinçli gübre kullanıma yöneltilmesi için toplumsal etkinlikler yürütmek ve yine üreticilerin sorunlarının kamu yönetimi tarafından sağlıklı algılanması ve önerilerle çözüme ulaştırılması için örgütlü hareket etmeye mecburuz.

Henüz solucan gübresinde tam bir politika oturtmak olanağı yok. Nedeni hobi olarak yapanlar var. Kendi ihtiyacını görmek için yapanlar var. Ticari olarak yapmak isteyenler de var. Tabi derneğimizin amacı ticari üretim yapmak isteyenlere sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle yön vermek, Bu işe yeni girişimlerde var. Ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını henüz bilmiyorlar. Üretim için köklü deneyimimiz olmaması, yetişmiş insan gücü olmaması bilgi yetersizliği ile yüzleşmemize neden oluyor. Hukuk yoksunluğu nedeniyle önemli sorunlar yaşandı. Halen bu sorunlar kısmen çözümlenmiş olsa da daha pek çok yeni yönetmeliğe ve yönergeye ihtiyaç var. Henüz bir tesisin standartları ne olmalı taban ölçü ne olmalı, en az ne kadar üretim yaparsak kazanç sağlayabileceğiz genel olarak biliyor değiliz. Biz dernek olarak Bu konuda da bir çalışma içindeyiz. Bilim kurulundan sonra teknoloji kurulunu da kurduk amacımız bir tesisin nasıl tasarlanacağıdır. Belli bir süre sonra bu bilgiyi de iş kesimimizle paylaşacağız.

Tarlacıların kabul edilebilir ölçütlerle üretim yapmasını sağlamak için üretim yöntemleri ve yeni ölçütler geliştirmek, bilimin yol göstericiliğinde Çevresel evsel organik atıklarla, sığırların dışkıladığı bokları kontrollü ortamda yığın yaparak çürütmek, bu yöntemle solucan yemine dönüştürmek atıkların bertaraf edilirken ekonomiye kazandırılması başlı başına bir katma değerdir. Üreticiler bunun için standart yöntemler geliştirmek ve kabul edilebilir düzeye ulaşmış bu bilgiyi örgüte üye üreticilere yaymak üzere TOSGEB – İç Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği’ olarak çalışacağız.

Üreticiler bu yöntemle tüm üyelerinin organik nitelikli solucan gübresi üretmesini ve işlerini geliştirmesini destekleyecek, böylelikle üyelerinin ekonomiye katma değer sunmasını sağlamada küçükte olsa bir katkı sunmaya çalışacağız. Solucan Gübresi iş kesiminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için gelişmeye bağlı olarak değişen ihtiyaçlara hukuk oluşturulmasına, yürütmenin görevini sağlıklı sürdürebilmesi için yasa, yönetmelik, yönerge oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

 

Tagged under

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul

Banner 468 x 60 px